VĂN PHÒNG BÁN VÉ CAM RANH (số 5 Lê Duẫn, Cam Ranh)