fbpx

Bến xe Miền Tây -Buôn Ma Thuột

HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bến xe Miền Tây ⇔ Quốc lộ 1A ⇔ Quốc lộ 13 ⇔ Bình Dương ⇔ Quốc lộ 14 ⇔ Bến xe Nam Buôn Ma Thuột ⇔ 299 Đinh Tiên Hoàng, BMT

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
09h00BX Miền TâyBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp372 km8 tiếng240.000 đ/lượt028 37 52 78 78
20h00BX Miền TâyBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp372 km8 tiếng240.000 đ/lượt028 37 52 78 78
08h00Buôn Ma ThuộtBX Miền TâyGiường nằm cao cấp372 km8 tiếng240.000 đ/lượt0262 399 98 98
20h00Buôn Ma ThuộtBX Miền TâyGiường nằm cao cấp372 km8 tiếng240.000 đ/lượt0262 399 98 98
LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đến
04h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
04h20Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
04h40Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
05h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
05h20Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
05h40Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
06h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
06h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
06h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
06h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
07h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
07h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
08h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
07h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
08h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
07h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
08h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
08h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
09h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
09h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
09h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
09h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
10h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
10h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
10h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
10h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
11h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
11h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
11h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
11h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
12h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
12h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
12h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
12h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
13h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
13h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
13h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
13h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
14h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
14h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
14h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
14h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
15h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
15h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
15h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
16h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
15h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
16h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
16h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
16h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
17h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
17h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
17h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
17h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
18h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
18h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
18h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
18h45Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
19h00Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
19h15Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
19h30Tp. Vũng TàuBX Miền Tây
04h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
05h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
05h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
05h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
05h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
05h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
06h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
06h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
06h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
06h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
07h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
07h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
08h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
07h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
08h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
07h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
08h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
08h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
09h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
09h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
09h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
09h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
10h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
10h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
10h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
10h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
11h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
11h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
11h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
11h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
12h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
12h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
12h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
12h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
13h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
13h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
13h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
13h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
14h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
14h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
14h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
14h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
15h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
15h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
15h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
16h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
15h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
16h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
16h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
16h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
17h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
17h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
17h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
17h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
18h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
18h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
18h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
18h45BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
19h00BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
19h15BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
19h30BX Miền TâyTp. Vũng Tàu
Bình luận