fbpx

Kumho Samco xin thông báo: Ngừng hoạt động tuyến Buôn Mê Thuột

Lời đầu tiên Kumho Samco trân trọng cáo lỗi đến quý khách hàng đã liên hệ đặt vé tại tuyến từ Buôn Mê Thuột về Tp.Hồ Chí Minh ngày 15/06/2021.

Căn cứ theo công văn số: 2053 /SGTVT-QLVTPT&NL về việc tạm dừng hoạt động thí điểm VTHKTCĐ tuyến TP.HCM – Đắk Lắk ngày ngày 15 tháng 10 năm 2021 của 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK .

Thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, về ban hành hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 11/10/2021 tại trụ sở UBND tỉnh, họp để thống nhất triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ, đường bay nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 10017/UBND-CN ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh,  về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng  an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk ban hành Phương án số 2030/PA-SGTVT ngày 23/10/2021, về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi/bến đến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến bến xe nằm trong địa phương/ khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Hiện nay, việc hoạt động thí điểm tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tuyến Đắk Lắk – thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai từ ngày 13/10/2021, qua 03 ngày hoạt động thí điểm việc phối hợp triển khai của các bến xe, đơn vị vận tải của 2 địa phương thực hiện tương đối tốt; tuy nhiên qua kiểm tra, Sở Giao thông vận tải và lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số trường hợp phương tiện vận tải hoạt động không đúng quy định, không đáp ứng các quy định trên, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Giao thông vận tải thông báo tạm dừng hoạt động thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh thành phố Hồ Chí Minh – tỉnh Đắk Lắk kể từ 18 giờ 00 phút ngày 15/10/2021; đề nghị Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, thực hiện./.

 

( Nguồn: Công văn số 2053 /SGTVT-QLVTPT&NL về việc tạm dừng hoạt động thí điểm VTHKTCĐ tuyến TP.HCM – Đắk Lắk ngày ngày 15 tháng 10 năm 2021 của 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK ).

Bình luận