fbpx

BX Miền Tây – Rạch Giá

xe khach đi rach gia
HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bx Miền Tây ⇔ Rạch Giá Hòn Đất ⇔ Kiên Lương ⇔ Ba Hòn⇔ Hà Tiên

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
06h00Rạch GiáBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
08h40Rạch GiáBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
11h30Rạch GiáBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
20h20Rạch GiáBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
23h00Rạch GiáBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
06h30Bến xe Miền TâyRạch GiáLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
09h00Bến xe Miền TâyRạch GiáLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
13h30Bến xe Miền TâyRạch GiáLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
19h45Bến xe Miền TâyRạch GiáLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
21h30Bến xe Miền TâyRạch GiáLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
23h00Bến xe Miền TâyRạch GiáLIMOUSINE giường nằm250 km5h30 tiếng165.000 đ/lượt0297 3 656 656
07h15Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
09h45Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
12h45Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
13h30Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
15h30Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
18h30Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
19h30Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
21h10Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
22h00Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
22h15Rạch GiáBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt0297 3 656 656
08h00Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
10h15Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
11h15Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
12h15Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
15h30Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
17h30Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
21h00Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
22h00Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
23h30Bến xe Miền TâyRạch GiáGiường nằm cao cấp250 km5h30 tiếng150.000 đ/lượt028 37 52 78 78
LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đến
08h00Bến xe Miền TâyRạch Giá
10h15Bến xe Miền TâyRạch Giá
11h15Bến xe Miền TâyRạch Giá
12h15Bến xe Miền TâyRạch Giá
15h30Bến xe Miền TâyRạch Giá
17h30Bến xe Miền TâyRạch Giá
21h00Bến xe Miền TâyRạch Giá
22h00Bến xe Miền TâyRạch Giá
23h30Bến xe Miền TâyRạch Giá
06h30Bến xe Miền TâyRạch Giá
09h00Bến xe Miền TâyRạch Giá
13h30Bến xe Miền TâyRạch Giá
19h45Bến xe Miền TâyRạch Giá
21h30Bến xe Miền TâyRạch Giá
23h00Bến xe Miền TâyRạch Giá
07h15Rạch GiáBến xe Miền Tây
09h45Rạch GiáBến xe Miền Tây
12h45Rạch GiáBến xe Miền Tây
13h30Rạch GiáBến xe Miền Tây
15h30Rạch GiáBến xe Miền Tây
18h30Rạch GiáBến xe Miền Tây
19h30Rạch GiáBến xe Miền Tây
21h10Rạch GiáBến xe Miền Tây
22h00Rạch GiáBến xe Miền Tây
22h15Rạch GiáBến xe Miền Tây
06h00Rạch GiáBến xe Miền Tây
08h40Rạch GiáBến xe Miền Tây
11h30Rạch GiáBến xe Miền Tây
20h20Rạch GiáBến xe Miền Tây
23h00Rạch GiáBến xe Miền Tây
Bình luận