fbpx

Bến Xe Miền Đông – Phan Thiết

Có phải bạn các bạn đang đi tìm dòng xe chất lượng cao, tiện ích và chi phí tiết kiệm để về quê , du lịch,…. ?

Với phương châm :” kinh doanh vì hạnh phúc khách hàng” – Xe khách Kumho Samco đi Phan Thiết xin rất hân hạnh được phục vụ quý khách  với sự thoải mái nhất.

HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bến xe Miền Đông ⇔Hàng Xanh ⇔ Cao Tốc Long Thành-Dầu Dây⇔ Bến xe Bắc Phan Thiết

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
06h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
07h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
07h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
08h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
9h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
10h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
11h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000đ/lượt/vé1900 60 65
12h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
13h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
14h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
14h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
15h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
16h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
17h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
18h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
19h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
20h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
21h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
02h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
06h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
07h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
08h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
08h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
09h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
10h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
10h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
11h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
12h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
13h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
14h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
15h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
16h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
17h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
18h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtLIMOUSINE 32 PHÒNG198 Km4 tiếng190.000 đ/lượt/vé1900 60 65
LỊCH TRÌNH XE CHẠY
 
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đến
06h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
07h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
07h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
08h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
9h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
10h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
11h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
12h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
13h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
14h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
14h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
15h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
16h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
17h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
18h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
19h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
20h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
21h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
22h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
02h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
06h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
07h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
08h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
08h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
09h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
10h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
10h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
11h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
12h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
13h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
14h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
15h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
16h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
17h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
18h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
 
 
Bình luận