BX Miền Đông – Phan Thiết

Xe khách đi Phan Thiết, xe khách sài gòn đi Phan Thiết: Có phải bạn các bạn đang đi tìm xe khách chất lượng cao, tiện ích nhanh chóng để về quê, du lich,.. không?

Xe khách Kumho Samco đi Phan Thiết xin rất hân hạnh được phục vụ quý khách trên từng chặng đường với sự thoải mái nhất.

xe moi
HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bến xe Miền Đông ⇔Hàng Xanh ⇔ Cao Tốc Long Thành-Dầu Dây⇔ Bến xe Bắc Phan Thiết

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
06h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
07h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
07h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
08h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
9h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
10h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
11h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
12h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
13h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
14h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
14h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
15h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
16h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
17h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
18h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
19h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
20h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
21h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
22h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé028 35 112 112
02h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
06h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
07h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
08h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
08h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
09h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
10h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
10h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
11h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
12h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
13h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
14h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
15h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
16h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
17h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
18h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan ThiếtGiường nằm cao cấp198 Km4 tiếng145.000 đ/lượt/vé0252 38 34 000
LỊCH TRÌNH XE CHẠY
 
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đến
06h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
07h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
07h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
08h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
9h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
10h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
11h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
12h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
13h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
14h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
14h45BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
15h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
16h15BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
17h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
18h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
19h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
20h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
21h00BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
22h30BX Miền ĐôngBX Bắc Phan Thiết
02h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
06h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
07h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
08h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
08h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
09h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
10h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
10h45BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
11h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
12h30BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
13h15BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
14h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
15h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
16h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
17h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
18h00BX Bắc Phan ThiếtBX Bắc Phan Thiết
 
 
Bình luận