fbpx

BX Miền Tây – Kiên Lương

xe khach đi kien luong
HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bx Miền Tây ⇔ Rạch Giá Hòn Đất ⇔ Kiên Lương ⇔ Ba Hòn⇔ Hà Tiên

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
08h00Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
10h15Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
11h15Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
12h15Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
15h30Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
17h30Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
21h00Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
22h00Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
23h30Bến xe Miền TâyKiên LươngGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt028 37 52 78 78
07h15Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
09h45Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
12h45Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
13h30Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
15h30Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
18h30Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
19h30Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
21h10Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
22h00Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
22h15Kiên LươngBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng180.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
06h30Bến xe Miền TâyKiên LươngLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt028 37 52 78 78
09h00Bến xe Miền TâyKiên LươngLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt028 37 52 78 78
13h30Bến xe Miền TâyKiên LươngLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt028 37 52 78 78
19h45Bến xe Miền TâyKiên LươngLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt028 37 52 78 78
21h30Bến xe Miền TâyKiên LươngLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt028 37 52 78 78
23h00Bến xe Miền TâyKiên LươngLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt028 37 52 78 78
06h00Kiên LươngBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
08h40Kiên LươngBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
11h30Kiên LươngBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
20h20Kiên LươngBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
23h00Kiên LươngBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng205.000 đ/lượt0297 3 76 67 67
Bình luận