fbpx

BX Miền Đông – Buôn Mê Thuột

HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bến xe Miền Đông ⇔ Quốc lộ 13 ⇔ Bình Dương ⇔ Quốc lộ 14 ⇔ Bến xe Nam Buôn Ma Thuột ⇔ 299 Đinh Tiên Hoàng, BMT

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
08h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
09h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtLIMOUSINE 20 giường360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
10h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ320.000 đ/lượt/vé1900 60 65
12h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
14h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
20h30BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
21h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
21h30BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h00BX Miền ĐôngBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h15BX Miền ĐôngBX Miền ĐôngLIMOUSINE 20 giường360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h30BX Miền ĐôngBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
09h00Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ320.000 đ/lượt/vé1900 60 65
10h00Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ320.000 đ/lượt/vé1900 60 65
12h00Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ320.000 đ/lượt/vé1900 60 65
13h45Buôn Ma ThuộtBuôn Ma ThuộtGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ320.000 đ/lượt/vé1900 60 65
20h30Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
21h30Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
21h00Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
21h30Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h00Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h15Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h30Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
22h45Buôn Ma ThuộtBX Miền ĐôngGiường nằm cao cấp360 Km8 giờ240.000 đ/lượt/vé1900 60 65
LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đến
08h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
09h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
10h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
12h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
14h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
20h30BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
21h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
21h30BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
22h00BX Miền ĐôngBuôn Ma Thuột
22h15BX Miền ĐôngBX Miền Đông
22h30BX Miền ĐôngBX Miền Đông
09h00Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
10h00Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
12h00Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
13h45Buôn Ma ThuộtBuôn Ma Thuột
20h30Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
21h30Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
21h00Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
21h30Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
22h00Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
22h15Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
22h30Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
22h45Buôn Ma ThuộtBX Miền Đông
Bình luận