fbpx

GIÁ VÉ LỄ 2/9 TUYẾN BX MIỀN ĐÔNG – BX NHA TRANG

BX MIỀN ĐÔNG - NHA TRANG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm280.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
Giường nằm Limousine320.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
BX NHA TRANG - BX MIỀN ĐÔNG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm280.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Giường nằm Limousine320.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
BX MIỀN ĐÔNG - NHA TRANG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm280.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
Giường nằm Limousine320.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
NHA TRANG - BX MIỀN ĐÔNG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm280.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Giường nằm Limousine320.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Bình luận