fbpx

GIÁ VÉ LỄ 2/9 BX MIỀN ĐÔNG – PHAN THIẾT

BX MIỀN ĐÔNG - PHAN THIẾT
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Ghế ngồi185.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
Giường nằm200.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
PHAN THIẾT - BX MIỀN ĐÔNG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Ghế ngồi185.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Giường nằm200.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
BX MIỀN ĐÔNG - PHAN THIẾT
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Ghế ngồi185.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
Giường nằm200.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
PHAN THIẾT- BX MIỀN ĐÔNG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Ghế ngồi185.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Giường nằm200.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Bình luận