fbpx

GIÁ VÉ LỄ 2/9 BX MIỀN ĐÔNG – BUÔN MA THUỘT

BX MIỀN ĐÔNG - BUÔN MA THUỘT
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm335.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
Giường nằm Limousine400.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
BUÔN MA THUỘT - BX MIỀN ĐÔNG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm335.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Giường nằm Limousine400.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
BX MIỀN ĐÔNG - BUÔN MA THUỘT
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm335.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
Giường nằm Limousine400.000 đTừ 30/08/2019 đến 31/08/2019
BUÔN MA THUỘT - BX MIỀN ĐÔNG
LOẠI XEGIÁ VÉ/lượtTHỜI GIAN ÁP DỤNG
Giường nằm335.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Giường nằm Limousine400.000 đTừ 01/09/2019 đến 02/09/2019
Bình luận