Đưa rước nhân viên

ĐƯA RƯỚC NHÂN VIÊN ĐƯA RƯỚC NHÂN VIÊN hay đưa rước công nhân là một trong dịch vụ chính của Kumho Samco. Ngoài dịch vụ XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO đi các tỉnh, Thì dịch vụ đưa rước nhân viên đang là mảng kinh doanh lớn của công ty.