fbpx

Bảng Giá Vé Lễ 30/04-01/05

CÔNG TY TNHH VẪN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES THÔNG BÁO

 

BẢNG GIÁ VÉ LỄ 30/04/2019-01/05/2019

 

 

 

Xegiuongnam

 

1. Bến Xe Miền Đông ->  Buôn Ma Thuột :

      Giá Vé Giường : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Limousine  : 450.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Ghế       : 290.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 

 2.  Tuyến Buôn Ma Thuột -> Bến Xe Miền Đông :

       Giá Vé Giường : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

       Giá Vé Limousine  : 450.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

       Giá Vé Ghế       : 290.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 

 3. Bến Xe Miền Đông -> Bến Xe Phan Thiết :

      Giá Vé Giường : 200.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Ghế       : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 4. Tuyến Phan Thiết -> Bến Xe Miền Đông :

      Giá Vé Giường : 200.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

      Giá Vé Ghé       : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 5. Tuyến Miền Đông -> Bến Xe Vũng Tàu :

      Giá Vé                : 120.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 6. Tuyến Vũng Tàu -> Bến Xe Miền Đông : 

      Giá Vé                : 120.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 7. Tuyến Miền Tây -> Bến Xe Vũng Tàu :

      Giá Vé                : 120.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 8. Tuyến Vũng Tàu -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé                : 120.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 9. Bến Xe Miền Tây -> Hà Tiên : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Ghế       : 230.000  đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 10. Tuyến Hà Tiên -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

      Giá Vé Ghế       : 230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 11. Bến Xe Miền Tây -> Kiên Lương : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Ghế      :  230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 12. Tuyến Kiên Lương -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

      Giá Vé Ghé       : 230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 13. Bến Xe Miền Tây -> Rạch Giá : 

      Giá Vé Giường : 215.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Ghế       : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 14. Tuyến Rạch Giá -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé Giường :  215.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

      Giá Vé Ghế       :  185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

 15. Tuyến Bến Xe An Sương -> Buôn Ma Thuột :    

      Giá Vé Giường : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Ghế       : 290.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

 16. Tuyến Buôn Ma Thuột -> Bến Xe An Sương :    

      Giá Vé Giường :  335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

      Giá Vé Ghế       :  290.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

17. Tuyến Bx Miền Đông -> Bến Xe Phía Nam Nha Trang :    

      Giá Vé Giường :  280.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

      Giá Vé Limousine : 320.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 26/04/2019 đến 28/04/2019

18. Tuyến Bến Xe Phía Nam Nha Trang -> Bến Xe Miền Đông :    

      Giá Vé Giường :  280.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

      Giá Vé Limousine  : 320.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 30/04/2019 đến 01/05/2019

Bình luận