fbpx

𝐊𝐮𝐦𝐇𝐨 𝐒𝐚𝐦𝐂𝐨 𝐁𝐮𝐬𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 xin trân trọng công bố đến quý khách thân yêu 𝐁ả𝐧𝐠 𝐆𝐢á 𝐕é 𝐓ế𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲ê𝐧 Đá𝐧 𝐍𝐡â𝐦 𝐃ầ𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐. Lưu ý : Các ngày không có trong bảng giá này sẽ áp dụng giá vé bình thường. Xin cảm ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách 😍 𝐊𝐮𝐦𝐡𝐨 𝐒𝐚𝐦𝐜𝐨 : ” 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐢̀ 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠”

Bình luận