Bảng Giá Vé Tết Tết Nguyên Đán 2019

CÔNG TY TNHH VẪN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES THÔNG BÁO

BẢNG GIÁ VÉ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

 

1. Bến Xe Miền Đông ->  Buôn Ma Thuột :

      Giá Vé Giường : 285.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 20/01/2019 đến 24/01/2019

                                 : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 380.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 07/02/2019

 

      Giá Vé Ghế       : 250.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 20/01/2019 đến 24/01/2019

                                 : 290.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 07/02/2019

 2.  Tuyến Buôn Ma Thuột -> Bến Xe Miền Đông :

       Giá Vé Giường : 380.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019

       Giá Vé Ghế       : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019

 3. Bến Xe Miền Đông -> Bến Xe Phan Thiết :

      Giá Vé Giường : 170.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 04/02/2019

                                 : 200.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 07/02/2019

 

      Giá Vé Ghế       : 155.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 210.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 04/02/2019

                                 : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 07/02/2019

 4. Tuyến Phan Thiết -> Bến Xe Miền Đông :

      Giá Vé Giường : 230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019

      Giá Vé Ghé       : 210.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019

 5. Tuyến Miền Đông -> Bến Xe Vũng Tàu :

      Giá Vé                : 140.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/01/2019 đến 11/02/2019

 6. Tuyến Vũng Tàu -> Bến Xe Miền Đông : 

      Giá Vé                : 140.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/01/2019 đến 11/02/2019

 7. Tuyến Miền Tây -> Bến Xe Vũng Tàu :

      Giá Vé                : 140.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/01/2019 đến 11/02/2019

 8. Tuyến Vũng Tàu -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé                : 140.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/01/2019 đến 11/02/2019

 9. Bến Xe Miền Tây -> Hà Tiên : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến 06/02/2019

      Giá Vé Ghế       : 230.000  đồng/vé áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến 06/02/2019

 10. Tuyến Hà Tiên -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 07/02/2019 đến 12/02/2019

      Giá Vé Ghế       : 230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 07/02/2019 đến 12/02/2019

 11. Bến Xe Miền Tây -> Kiên Lương : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến 06/02/2019

      Giá Vé Ghế      :  230.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến 06/02/2019

 12. Tuyến Kiên Lương -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé Giường : 265.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 07/02/2019 đến 12/02/2019

      Giá Vé Ghé       : 130.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 07/02/2019 đến 12/02/2019

 13. Bến Xe Miền Tây -> Rạch Giá : 

      Giá Vé Giường : 215.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến 06/02/2019

      Giá Vé Ghế       : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến 06/02/2019

 14. Tuyến Rạch Giá -> Bến Xe Miền Tây : 

      Giá Vé Giường :  185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 07/02/2019 đến 12/02/2019

      Giá Vé Ghế       :  215.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 07/02/2019 đến 12/02/2019

 15. Tuyến Bến Xe An Sương -> Buôn Ma Thuột :    

      Giá Vé Giường : 285.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 20/01/2019 đến 24/01/2019

                                 : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 380.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 07/02/2019

      Giá Vé Ghế       : 250.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 20/01/2019 đến 24/01/2019

                                 : 290.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 07/02/2019

 16. Tuyến Buôn Ma Thuột -> Bến Xe An Sương :    

      Giá Vé Giường :  380.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019

      Giá Vé Ghế       :  335.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019

 17. Tuyến Bến Xe Miền Đông -> Buôn Ma Thuột : ( Xe Limousine V.I.P)

      Giá Vé Giường : 450.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 20/01/2019 đến 24/01/2019

                                 : 530.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 28/01/2019

                                 : 600.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 29/01/2019 đến 07/02/2019

 18. Tuyến Buôn Ma Thuột -> Bến Xe Miền Đông  : ( Xe Limousine V.I.P)

      Giá Vé Giường : 380.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 25/01/2019 đến 07/02/2019

                                 : 600.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 08/02/2019 đến 17/02/2019