Bảng Giá Vé Tết Lễ Quốc Khánh 02/09

 

 

CÔNG TY TNHH VẪN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES THÔNG BÁO

 

 BẢNG GIÁ VÉ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

 

 1. Tuyến Hồ Chí Minh -> Buôn Ma Thuột :

 

      Giá Vé Giường : 310.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

      Giá Vé Ghế       : 270.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 2.  Tuyến Buôn Ma Thuột -> Tp.Hồ Chí Minh :

 

       Giá Vé Giường : 310.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

       Giá Vé Ghế       : 270.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

 3. Tuyến Hồ Chí Minh -> Phan Thiết :

 

      Giá Vé Giường : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

      Giá Vé Ghế       : 170.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 4. Tuyến Phan Thiết -> Tp. Hồ Chí Minh :

 

      Giá Vé Giường : 185.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

      Giá Vé Ghé       : 170.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

 5. Tuyến Miền Đông -> Vũng Tàu :

 

      Giá Vé Ghế : 125.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 6. Tuyến Vũng Tàu -> Miền Đông : 

 

      Giá Vé Ghế : 125.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

 

 7. Tuyến Miền Tây -> Vũng Tàu :

 

      Giá Vé Ghế : 125.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 8. Tuyến Vũng Tàu -> Miền Tây : 

 

      Giá Vé Ghế : 125.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

 

 9. Tuyến Hồ Chí Minh -> Hà Tiên : 

      Giá Vé Giường : 245.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

      Giá Vé Ghế       : 210.000  đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 10. Tuyến Hà Tiên -> Tp. Hồ Chí Minh : 

 

      Giá Vé Giường : 190.000 đồng/vé 

      Giá Vé Ghế       : 165.000 đồng/vé

 

 11. Tuyến Hồ Chí Minh -> Kiên Lương : 

 

      Giá Vé Giường : 245.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

      Giá Vé Ghế      : 210.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 12. Tuyến Kiên Lương -> Tp. Hồ Chí Minh : 

 

      Giá Vé Giường : 190.000 đồng/vé 

      Giá Vé Ghé       : 165.000 đồng/vé

 

 13. Tuyến Hồ Chí Minh -> Rạch Giá : 

 

      Giá Vé Giường : 200.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

      Giá Vé Ghế       : 175.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 14. Tuyến Rạch Giá -> Tp. Hồ Chí Minh : 

 

      Giá Vé Giường :  155.000 đồng/vé 

      Giá Vé Ghế       :  135.000 đồng/vé

 15. Tuyến Bến Xe An Sương -> Buôn Ma Thuột :    

      Giá Vé Giường :  310.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

      Giá Vé Ghế       :  270.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 31/08/2018 đến 01/09/2018

 

 16. Tuyến Buôn Ma Thuột -> Bến Xe  An Sương :    

 

      Giá Vé Giường :  310.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018

 

      Giá Vé Ghế       :  270.000 đồng/vé áp dụng từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018