Bảng Giá Vé Tết Mậu Tuất Năm 2018

 CÔNG TY TNHH VẪN TẢI KUMHO SAMCO BUSLINES THÔNG BÁO

 BẢNG GIÁ VÉ TẾT MẬU TUẤT 2018

 1. Tuyến Hồ Chí Minh -> Buôn Ma Thuột :

      Giá Vé Giường : 285.000 đồng/vé áp dụng từ 31/01/2018 đến 04/02/2018

      Giá Vé Giường : 330.000 đồng/vé áp dụng từ 05/02/2018 đến 08/02/2018 và 16/02/2018 đến 15/02/2018

      Giá Vé Giường : 375.000 đồng/vé áp dụng từ 09/02/2018 đến 15/02/2018

      Giá Vé Giường : 285.000 đồng/vé áp dụng từ 31/01/2018 đến 04/02/2018

 2.  Tuyến Buôn Ma Thuột -> Tp.Hồ Chí Minh :

       Giá Vé Giường : 375.000 đồng/vé áp dụng từ 19/02/2018 đến 27/02/2018

 3. Tuyến Hồ Chí Minh -> Phan Thiết :

      Giá Vé Giường : 170.000 đồng/vé áp dụng từ 05/02/2018 đến 08/02/2018 và 16/02/2018 đến 18/02/2018

      Giá Vé Giường : 225.000 đồng/vé áp dụng từ 09/02/2018 đến 15/02/2018

 4. Tuyến Phan Thiết -> Tp. Hồ Chí Minh :

      Giá Vé Giường : 225.000 đồng/vé áp dụng từ 19/02/2018 đến 26/02/2018

 5. Tuyến Miền Đông -> Vũng Tàu :

      Giá Vé Ghế : 130.000 đồng/vé áp dụng từ 10/02/2018 đến 18/02/2018

 6. Tuyến Vũng Tàu -> Miền Đông : 

      Giá Vé Ghế : 130.000 đồng/vé áp dụng từ 19/02/2018 đến 25/02/2018

 7. Tuyến Miền Tây -> Vũng Tàu :

      Giá Vé Ghế : 130.000 đồng/vé áp dụng từ 12/02/2018 đến 18/02/2018

 8. Tuyến Vũng Tàu -> Miền Tây : 

      Giá Vé Ghế : 130.000 đồng/vé áp dụng từ 19/02/2018 đến 25/02/2018

 9. Tuyến Hồ Chí Minh -> Hà Tiên : 

      Giá Vé Giường : 250.000 đồng/vé áp dụng từ 10/02/2018 đến 17/02/2018

 10. Tuyến Hà Tiên -> Tp. Hồ Chí Minh : 

      Giá Vé Giường : 250.000 đồng/vé áp dụng từ 18/02/2018 đến 25/02/2018

 11. Tuyến Hồ Chí Minh -> Kiên Lương : 

      Giá Vé Giường : 250.000 đồng/vé áp dụng từ 10/02/2018 đến 17/02/2018\

 12. Tuyến Kiên Lương -> Tp. Hồ Chí Minh : 

      Giá Vé Giường : 250.000 đồng/vé áp dụng từ 18/02/2018 đến 25/02/2018

 13. Tuyến Hồ Chí Minh -> Rạch Giá : 

      Giá Vé Giường : 210.000 đồng/vé áp dụng từ 10/02/2018 đến 17/02/2018

 14. Tuyến Rạch Giá -> Tp. Hồ Chí Minh : 

      Giá Vé Giường : 210.000 đồng/vé áp dụng từ 18/02/2018 đến 25/02/2018