Đoàn CBCNV Kumho Samco Buslines sang tham quan học tập tại tập đoàn Kumho Asiana, Hàn Quốc


Ngày 04/09/2013, 07 Cán bộ Công nhân viên Kumho Samco Buslines tham gia cùng Đoàn công tác Tổng Công ty Samco đã đến Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Kumho Asiana tham gia khóa học về văn hóa Doanh nghiệp, hệ giá trị của Doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu mô hình quản lý kinh doanh vận tải của các Doanh nghiệp vận tải và mô hình hình hoạt động kinh doanh ở các Bến xe tại Hàn Quốc.

1234028 10201241216210581_1569386294_n
             Đoàn chụp hình lưu niệm trước Trung tâm đào tạo nhân lực Kumho Asiana

SAM 3055
 07 Cán bộ Công nhân viên Kumho Samco Buslines tham gia khóa học tại Trung tâm đào tạo Kumho Asiana

 935943 10201241230690943_1683145009_n

1236952 208386702656772_1164497537_n
               Đoàn chụp hình lưu niệm cùng giảng viên Park Min Gyeong trong lớp học

SAM 3048
        Một trong hai chiếc taxi khởi nghiệp đầu tiên của Công ty vận tải Kumho Buslines, Hàn Quốc

Mục đích chuyến tham quan học tập nghiên cứu lần này là tìm hiểu về cách thức quản lý kinh doanh của ngành vận tải và mô hình hoạt động của Bến xe tại Hàn Quốc, qua đó giúp CBCNV của Đoàn nâng cao hơn kiến thức chuyên môn và quản lý trong ngành vận tải hành khách tại Việt Nam.